LSB-USO Gazteria en el evento Eragin #Pazandre sobre la participación femenina en la esfera pública

Tiempo de lectura aproximado: 2 minutos

LSB-USO Gazteria Sailan,  Idoia Cabrerak Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak antolatutako Eragin # Plazandre ekitaldian parte hartu zuen. Bertan, parte-hartzaileek hainbat dinamika egin zituzten, eta horietan emakumeen partaidetzaren gaia jorratu zen. Horien ondoren, ondorio batzuk zehaztu ziren, eta, era berean, emakume gazteek erakundeen ekintzetan parte har dezaten inplementatzeko proposamenak egin ziren, eta ondoren txosten batean argitaratuko dira.

La compañera de LSB-USO Gazteria Idoia Cabrera participó en el evento Eragin #Plazandre organizado por el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK)

En el mismo las asistentes realizaron varias dinámicas en las que se trató el tema de la participación femenina de las jóvenes en las organizaciones. Después de las mismas, se establecieron unas serie de conclusiones al respecto, así como propuestas para implementar la participación de las mujeres jóvenes en las acciones de las organizaciones, que serán posteriormente publicadas en un informe.

Históricamente, el patriarcado ha mantenido a la mujer en el terreno privado. En ese sentido, las mujeres han sido seres socialmente privados. Por eso, todavía, los hombres siguen siendo el epicentro de los espacios públicos. Es decir, plazagizon. Para reparar a esta realidad y con el fin de reunir las experiencias que tienen las mujeres a la hora de participar en la esfera pública, el informe Impulsa #Plazandre trabaja los siguientes puntos:

  • ¿Cómo se ven a sí mismas a la hora de participar?
  • ¿Qué condiciona su participación?
  • El techo de cristal en la participación
  • Y los hombres, ¿cómo deberían hacer el cambio?

Según lo recogido en el evento, a pesar de que cada mujer tenga diferentes vivencias, hay un proceso que todas viven de forma similar: entran al espacio público imitando a los hombres. Por eso, para sentirse más cómodas y empoderadas en los espacios públicos, el informe recoge posibles herramientas: la educación, crear mujeres referentes partiendo desde la sensibilización, desarrollar políticas públicas, asociarse y admitir nuevas formas de participación.

Desde el CJE se plantea: Y a ti, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta ahora? ¿Estás de acuerdo con lo identificado en el informe? Porque la  intención es desarrollar el tema durante 2019 y en fututas ocasiones, para buscar soluciones y socializarlas una vez hemos identificado el problema. Para aportar cualquier cosa, escribe a berdintasuna@egk.eus o partehartze@egk.eus.

Patriarkatuak emakumeak eremu pribatuan mantendu izan ditu historikoki. Zentzu honetan, emakumeek sozialki izaki pribatuak izan dira. Hori dela-eta, oraindik ere, gizonezkoak dira espazio publikoetako epizentroa. Plazagizonak alegia. Errealitate honi erreparatzeko eta emakumeek espazio publikoan dituzten parte hartzeko esperientziak biltzeko asmoz, Eragin #Plazandre txostenak ondorengo puntuak lantzen ditu:

  • Nola ikusten dute euren burua parte hartzerakoan?
  • Zerk baldintzatzen du parte-hartzea?
  • Kristalezko sabaia parte-hartzean.
  • Eta gizonek, nola egin behar lukete aldaketa?

Ekitaldian bildutakoaren arabera, emakume bakoitzak bizipen anitzak izan arren, bada denek amankomunean bizi duten prozesu bat: gizonak imitatuz sartzen dira espazio publikora. Hori dela-eta, espazio publikoetan erosoago eta ahaldunduago egoteko tresna posibleak biltzen ditu txostenak: heziketa, sentsibilizaziotik abiatuz emakumezko erreferentziak sortzea, politika publikoak garatzea, saretzea eta parte hartzeko modu berriak aitortzea

EJK arabera: Eta zuri, zer iruditu zaizu? Zein izan da zure esperientzia orain arte? Txostenean identifikatutakoarekin bat zatoz? 2019an eta hurrengo urteetan gaia jorratzen jarraitzea da asmoa, arazoa identifikatu ostean irtenbideak bilatu eta gizarteratzeko. Edozer gehitzeko, idatzi berdintasuna@egk.eus edo partehartze@egk.eus helbide elektronikoetara.

También le puede interesar:

Cargando…

LSB-USO
Siguenos en: