¿Huelga en la enseñanza de Euskadi?

Tiempo de lectura aproximado: 2 minutos

Lo primero, en nuestro sindicato defendemos el derecho a la huelga de todo trabajador y trabajadora.

Sin embargo, queremos hacer una breve reflexión.

Para nosotros:

  • La defensa de la libertad de enseñanza es prioritaria.
  • Los sistemas deben de ser complementarios.
  • No entendemos una ley de escuela pública propia, sino una ley de enseñanza donde salgan beneficiados todos los trabajadores dedicados a la educación, el alumnado y las familias.
  • Los conceptos de pluralidad y diversidad no pueden verse monopolizados , ni secuestrados.

MOTIVOS LABORALES PARA UNA HUELGA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS LOS HAY, SEGURO, PERO NO TRATEMOS DE IMPLICAR AL COLECTIVO EN UNA LUCHA IDEOLÓGICA Y POLÍTICA.

Así pues, ante las convocatorias de huelga de Educación en Euskadi para los días 30 de noviembre y 14 de diciembre: desde la pluralidad e independencia que nos identifica al sindicato LSB-USO: respetamos el derecho de huelga de nuestra afiliación, donde nuestra Caja de Resistencia pagará los días descontados en nomina por apoyar las jornadas de huelga. Para ello, deberás contactar con la Federación de Enseñanza de LSB-USO.

GREBA IRAKASKUNTZAN?

Lehenik eta behin, langile guztien grebarako eskubidea defendatzen dugu gure sindikatuan

Hala ere, hausnarketa labur bat egin nahi dugu.

Guretzat:

  • Irakaskuntza-askatasunaren defentsa lehentasunezkoa da.
  • Sistemek osagarriak izan behar dute.
  • Ez dugu ulertzen eskola publikoaren lege propio bat, baizik eta irakaskuntzaren lege bat, hezkuntzan diharduten langile guztiak, ikasleak eta familiak onuradun izango dituena.
  • Aniztasunaren eta aniztasunaren kontzeptuak ezin dira monopolizatu, ezta bahitu ere.

LANGILEEN ESKUBIDEEN ALDEKO GREBA EGITEKO LAN-ARRAZOIAK BADAUDE, SEGURU, BAINA EZ GAITEZEN SAIATU KOLEKTIBOA BORROKA IDEOLOGIKO ETA POLITIKO BATEAN INPLIKATZEN.

Beraz, azaroaren 30ean eta abenduaren 14an Hezkuntza egingo dituen greba-deialdien aurrean, LSB-USO sindikatua identifikatzen gaituen aniztasunetik eta independentziatik abiatuta, gure afiliazioaren greba-eskubidea errespetatzen dugu, gure Erresistentzia Kutxak nominan deskontatutako egunak ordainduko baititu greba-egunak babesteagatik. Horretarako, LSB-USOko Irakaskuntza Federazioarekin harremanetan jarri beharko duzu.

LSB-USO
Siguenos en: