1º de Mayo: “Salarios para vivir, NO para sobrevivir”

Tiempo de lectura aproximado: 3 minutos

En este 2023, el sindicato LSB-USO hemos salido a la calle el 1º de Mayo, centralizando nuestra manifestación en Bilbao, bajo el slogan “Salarios para (sobre)vivir”, desde Gran Vía,65 hasta el Palacio de Justicia en Jardines donde el secretario general de LSB-USO Euskadi; Jon Quintana, ha ofrecido un mitin con las premisas de la jornada de hoy.

Los salarios deben servir para vivir y se han devaluado tanto que ahora solo dan para sobrevivir, en Euskadi las personas trabajadoras han perdido capacidad de compra. Este 1 de mayo exigimos a los Gobiernos de turno y a los que vengan, que no llamen trabajo a aquello que no permite vivir, acceder a la vivienda o llenar nuestras neveras dignamente.

El alto desempleo, el impacto de la inflación y la mala calidad del empleo que se ofrece están haciendo sufrir a muchas familias; cortando proyectos de vida a muchos jóvenes; incrementando la brecha de género en el trabajo; dejando en un permanente aparcamiento laboral a las personas trabajadoras de más de 50 años e incrementando los niveles de pobreza de la mayoría. O se controlan los precios o la espiral puede no tener fin.

Mientras, las empresas siguen registrando beneficios récord; en muchos casos, hasta duplicándolos. Beneficios que están muy por encima de los costes laborales. Y algunas de esas empresas se han beneficiado de ayudas o rebajas fiscales que no han llegado a la ciudadanía.

Además de salarios para vivir, necesitamos pensiones dignas, porque esa mala calidad en el empleo condena a las personas trabajadoras a pensiones reducidas, además exigimos que las pensiones se blinden constitucionalmente.

También es cada vez más necesario asegurar el acceso a la vivienda. Una vivienda para vivir que no se convierta en la mayor de las preocupaciones de los jóvenes, y no tan jóvenes, que no pueden acceder a ella aportando soluciones como suelo y construcción publica que contenga la especulación y supongan tener un hogar decente con suministros básicos disponibles.

Además, no podemos olvidar la necesidad de contar con cuidados para vivir, que den cobertura a los mayores y dependientes, así como escuelas infantiles públicas que den cobertura gratuita a las familias y no las obligue a una pérdida de ingresos para cuidar de sus hijos.
el empleo con valor y por su puesto minimizar la temporalidad en el sector público y privado, que el despido no sea tan fácil y barato, en definitiva, humanizar la economía.

Queremos que la gente se sume a este gran proyecto sindical de LSB-USO y salir este 1º de Mayo por unos salarios, pensiones, trabajo, vivienda, cuidados y políticas para vivir, no sobrevivir.

Mahiatzaren Lehena: “Bizitzeko soldatak, bizirauteko EZ”

2023an, LSB-USO sindikatukoak maiatzaren 1ean itzuli gara kalera, Bilbon egin dugun manifestaziora, “Bizitzeko soldatak; EZ, bizirauteko” lelopean. 11: 00etan irten gara Kale Nagusiko 65etik Lorategietako Justizia Jauregira, eta LSB-USO Euskadiko idazkari nagusi Jon Quintanak eman du mitina.

Soldatek bizitzeko balio behar dute; eta hainbeste debaluatu dira, orain bizirauteko baino ez dute ematen. Euskadin langileok erosteko gaitasuna galdu dugu. Maiatzaren 1ean oraingo gobernuei eta datozenei eskatzen diegu ez dezatela lanik deitu bizitzeko, etxebizitza eskuratzeko edo hozkailuak duintasunez betetzeko aukerarik ematen ez duen horretara.

Langabezia handia, inflazioaren eragina eta enpleguaren kalitate txarra direla eta, familia asko sufritzen ari dira; gazte askori bizi-proiektuak lapurtzen ari zaizkie; lanean generoen arteko aldea handitzen ari da; 50 urtetik gorako langileak lan-aparkaleku iraunkor batean uzten ari dira, eta gehienen pobrezia-mailak handitzen ari dira. Edo prezioak kontrolatzen dira edo horrek ez du amaierarik izango.

Bitartean, enpresek irabazi oso handiak izaten jarraitzen dute, kasu askotan bikoiztu arte. Mozkin horiek lan-kostuen oso gainetik daude. Eta enpresa horietako batzuek herritarrengana iritsi ez diren laguntzak edo beherapen fiskalak jaso dituzte.

Bizitzeko soldatak ez ezik, pentsio duinak ere behar ditugu, enpleguaren kalitate txar horrek pentsio murritzak ekarriko baitizkigu emakume langileoi. Halaber, pentsioak Konstituzioaren arabera blindatzea eskatzen dugu.

Etxebizitzari dagokionez, gero eta beharrezkoagoa da etxebizitza eskuratzeko aukera bermatzea. Bizitzeko etxebizitza bat, gazteen, eta ez hain gazteen, kezkarik handiena izango ez dena, ezin baitute eskuratu.

Gainera, ezin dugu ahaztu bizitzeko zainketak izateko beharra, adinekoei eta mendekoei estaldura emango dietenak, bai eta familiei doako estaldura emango dieten eta seme-alabak zaintzeko diru-sarrerak galtzera behartuko ez dituen haur-eskola publikoak ere.

Baliodun enplegua, eta duen lanpostuagatik behin-behinekotasuna minimizatzea, sektore publikoan eta pribatuan. Kaleratzeak ez du hain erraza eta merkea izan behar.

Jendeak LSB-USOren proiektu sindikal handi honekin bat egitea nahi dugu, eta maiatzaren 1ean soldata, pentsio, lan, etxebizitza, zaintza eta bizitzeko politikengatik ateratzea, bizirik ez irauteagatik.

LSB-USO
Siguenos en: