Helburua: Irakaskuntza lana aitortzea

Tiempo de lectura aproximado: 3 minutos

2023-2024 ikasturte berria hastear dago. Urtero bezala, ikasturte berri baterako ilusioa, ikasleengan eta irakasleengan nabarmena dena, garrantzi handiko gai politiko, sozial eta ekonomikoekin lausotzen da, klaseen garapenari eragiten diotenekin.

Gaur egun, inoiz baino beharrezkoagoa da hezkuntzaren aldeko itun bat egitea, hezkuntzaren arloan soilik oinarrituko dena, irakaskuntzaren kalitatea hobetzearen aldeko apustu irmoa egingo duena, irakasleen eta administrazioko eta zerbitzuetako langileen lan-ongizateaz eta ongizate osagarriaz arduratuko dena, eta familien askatasuna errespetatuko duena seme-alaben hezkuntzarekin zerikusia duen guztian.

Gauzak, ordea, ez dira horrela, eta LSB-USO sindikatuan kezkatuta gaude hezkuntzak lehentasun gisa jorratu gabe jarraitzen duelako.

Horretarako, kalitatearen aldeko apustu irmoa egin behar da, ezinbestean hezkuntza-etapa guztietako irakasleen lan- eta soldata-baldintzak hobetu behar baitira. Alde handiak daude sektoreen artean, eta homologazio eraginkorrean aurrera egin behar da, irakaskuntzako lanbidea irtenbide profesional erakargarri eta lehiakor bihurtzeko. Beldur gara ikasturte berria amaitu bezala hasiko ote den.

Ziurgabetasun politikoari krisi ekonomikoa gehitu behar zaio. Beste urte batez, ez da ezer egiten familiei eskolara ahalik eta merkeen itzultzea errazteko. Urtero bezala, prezioen igoerak beharrezko materialei eragiten die. Krisia beharrezko irakasleak kontratatzera eta funtsezko hezkuntza-gaietan inbertsioak murriztera ere heda daiteke. Familiek ahalik eta ikasle gehienentzat onuragarriak diren laguntzak eskatzen dituzte. Gainera, eskolen eta familien arteko lankidetza sustatuko balitz, aurrera egingo litzateke ikasleen errendimendua hobetzeko irtenbide optimoak bilatzen.

LSB-USOn lanean jarraituko dugu administrazioek eta enpresek lan-giroa hobetu dezaten, familia-bizitza bateratzen lagun dezaten eta ahal duten guztia egin dezaten maila guztietako irakasleak hezkuntza-sistemaren oinarrizko pieza izan daitezen. Ez dugu uste irakasleen ordezkariekin aurretik adostu ez diren neurriak har daitezkeenik haien esperientzia, profesionaltasuna eta sen ona aprobetxatzeko.

Una prioridad: Reconocer el trabajo docente

El nuevo curso escolar 2023-2024 está a punto de comenzar. Como todos los años, la ilusión por un nuevo curso, que es palpable en los alumnos y también en los docentes, se empaña con cuestiones políticas, sociales y económicas de gran calado, que afectan al desarrollo de las clases.

Hoy más que nunca es necesario un Pacto por la Educación que se centre en las cuestiones exclusivamente educativas, que apueste de manera decidida por la mejora de la calidad de la enseñanza, que se preocupe por el bienestar laboral de los docentes y del personal de administración y servicios y complementario, y que respete la libertad de las familias en todo lo relacionado a la educación de sus hijos.

Las cosas, sin embargo, no son así, y en el sindicato LSB-USO nos preocupa que la educación sigue sin abordarse como una prioridad.

Para ello, debe apostarse de manera decidida por la calidad, que inevitablemente pasa por mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de todas las etapas educativas. Existen muchas diferencias laborales entre sectores y debe avanzarse en una homologación efectiva, que convierta la profesión docente en una salida profesional atrayente y competitiva. Mucho nos tememos que el nuevo curso escolar comience como acabó.

A la incertidumbre política se suma la crisis económica. Otro año más, no se hace nada para facilitar a las familias una vuelta al colegio lo más económica posible. Como todos los años, la subida de precios afecta a aquellos materiales necesarios. La crisis puede extenderse también a la contratación del profesorado necesario y a la rebaja de inversiones en cuestiones educativas clave. Las familias reclaman ayudas que beneficien al mayor número posible del alumnado. Si se fomentara, además, la colaboración entre las escuelas y las familias, se avanzaría de manera decidida en la búsqueda de soluciones óptimas para mejorar el rendimiento del alumnado.

Desde LSB-USO, continuaremos trabajando para que las Administraciones y las empresas mejoren el clima laboral, favorezcan la conciliación de la vida familiar y hagan todo lo posible para que el profesorado de todos los niveles se convierta en la pieza básica del sistema educativo. No entendemos que puedan adoptarse medidas que no hayan sido consensuadas antes con los representantes del profesorado con el fin de aprovechar su experiencia, profesionalidad y sentido común.

LSB-USO
Siguenos en: