LSB-USO ante la convocatoria de huelga de la Concertada en Octubre y Diciembre de 2023

Tiempo de lectura aproximado: 4 minutos

Ante la convocatoria de huelga de ocho jornadas para octubre y diciembre en la Enseñanza Concertada de la CAPV, realizada por cinco sindicatos del sector, queremos manifestar lo siguiente:

  • Queremos expresar nuestra preocupación ante la incapacidad negociadora de las partes presentes en la mesa, tanto de las patronales como de la sindical, que genera en nuestros centros de trabajo malestar, desasosiego, y pérdida de condiciones laborales con negociaciones tan largas y conflictivas… LSB-USO, al no alcanzar el porcentaje necesario para estar en la mesa con voz y voto, ha solicitado en varias ocasiones su presencia como oyente y, a día de hoy, no ha recibido respuesta por parte de los sindicatos.
  • Valoramos positivamente y compartimos la mayoría de las propuestas de los sindicatos de la mesa (subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más precarizados y para mantener los puestos de trabajo). Sin embargo, algunas de ellas son un parche ante un problema mayor, que es el número de alumnos por aula (dimensionado para otras épocas de mayor natalidad). Desde LSB-USO reivindicamos una disminución de la ratio, ya que supondría el mantenimiento de puestos de trabajo, lo que supondría una mejora en la calidad de la enseñanza y una mayor satisfacción de los docentes… Desde LSB-USO abogamos por que patronal y sindicatos vayan juntos con esta petición ante el Gobierno Vasco.
  • Nuestro sindicato es independiente de cualquier ideología política, y por ello centramos el conflicto en el asunto laboral, que persigue la firma de un nuevo convenio que recoja las mejoras solicitadas. Nos sorprende sobremanera que una vez más las huelgas convocadas parecen formar parte de una táctica política de los sindicatos (dos días de huelga en la enseñanza pública, otro más en la universitaria, otro día más de los funcionarios públicos), que se ceba convocando ocho jornadas de huelga en nuestros centros concertados religiosos, a menos de un mes vista de la campaña de matriculación de enero.
  • Consideramos que en la resolución de los conflictos laborales las huelgas son la última opción, cuando el resto de medios no han servido. Sin embargo, vista la situación actual, en la que se vuelve a alargar la negociación del convenio laboral, que parece enquistada y sin visos de avance, y valorando la historia del proceso de la firma de nuestro convenio y la necesidad de avanzar en las condiciones salariales y laborales, consideramos adecuado adherirnos en esta ocasión a la convocatoria de huelga, comenzamos movilizándonos el día 18 de octubre, para reclamar el diálogo, los acuerdos de mejora, y la consecución en la firma del mismo.
  • Continuaremos nuestra labor diaria en los centros buscando la mejora de las condiciones laborales de nuestros/as compañeros/as desde los detalles diarios, pero también es fundamental mejorar las condiciones del convenio.

Por todo ello, os animamos a participar en la CONCENTRACIÓN del día 18 de octubre de 2023, que te convocamos en la Delegación de Educación de Gobierno Vasco de Vitoria- Gasteiz (C/ San Prudencio) a las 18:00 h.

Vitoria-Gasteiz, 2023ko urriaren 3a

LSB-USO, 2023ko URRIKO ETA ABENDUKO GREBA-DEIALDIAREN AURREAN

EAEko Itunpeko Irakaskuntzan urrirako eta abendurako zortzi eguneko greba-deialdia egin dute sektoreko bost sindikatuk. Horren aurrean, honako hau adierazi nahi dugu:

  • Gure kezka adierazi nahi dugu mahaian dauden alderdiek, bai patronalek, bai sindikatuek, negoziatzeko gaitasunik ez dutelako; izan ere, gure lantokietan ezinegona eta lan-baldintzen galera sortzen ditu, hain negoziazio luze eta gatazkatsuekin… LSB-USOk, mahaian hitza eta botoa izateko behar den ehunekora iritsi ez denez, behin baino gehiagotan eskatu du entzule gisa egotea, eta, gaur egun, sindikatuen aldetik ez du erantzunik jaso.
  • Positiboki baloratzen ditugu eta bat gatoz mahaiko sindikatuen proposamen gehienekin (KPIa bermatzen duten soldata-igoerak, lan-kargak arintzeko neurriak, hobekuntzak sektore prekarizatuenentzat eta lanpostuei eusteko). Hala ere, horietako batzuk adabaki bat dira arazo handiago baten aurrean, hau da, ikasgela bakoitzeko ikasle kopurua (jaiotza-tasa handiagoko beste garai batzuetarako dimentsionatua). LSB-USOtik ratioa murriztea aldarrikatzen dugu, lanpostuak mantentzea ekarriko lukeelako, eta horrek irakaskuntzaren kalitatea hobetzea eta irakasleak gogobetetzea ekarriko luke… LSB-USOtik patronala eta sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren aurrean eskaera horrekin batera joatearen alde gaude.
  • Gure sindikatua independentea da edozein ideologia politikotatik, eta, horregatik, lan-auzira bideratzen dugu gatazka, eskatutako hobekuntzak bilduko dituen hitzarmen berri bat sinatu nahi baitu. Harrigarria egiten zaigu, beste behin ere, deitutako grebak sindikatuen taktika politiko baten parte direla dirudielako (bi greba egun irakaskuntza publikoan, beste bat unibertsitatekoan, beste egun bat funtzionario publikoetan), gure itunpeko ikastetxe erlijiosoetan zortzi greba-egun deituz, urtarrileko matrikulazio-kanpainatik hilabete baino gutxiagora.
  • Gure ustez, lan-gatazkak konpontzeko azken aukera grebak dira, gainerako bitartekoek balio izan ez dutenean. Hala ere, egungo egoera ikusita, lan-hitzarmenaren negoziazioa berriro luzatzen ari baita, enkistatuta eta aurrera egiteko itxurarik gabe, eta gure hitzarmena sinatzeko prozesuaren historia eta soldata- eta lan-baldintzetan aurrera egiteko beharra aintzat hartuta, egokia iruditzen zaigu oraingo honetan greba-deialdiarekin bat egitea. Urriaren 18an mobilizatuko gara, elkarrizketa, hobekuntza-akordioak eta sinaduraren bidez lortzea eskatzeko.
  • Gure eguneroko lanarekin jarraituko dugu ikastetxeetan, gure lankideen lan-baldintzak eguneroko xehetasunetatik hobetzeko, baina, era berean, funtsezkoa da hitzarmenaren baldintzak hobetzea.

Horregatik guztiagatik, 2023ko urriaren 18ko KONTZENTRAZIOAN parte hartzera animatzen zaituztegu. Eusko Jaurlaritzaren Gasteizko Hezkuntza Ordezkaritzan egingo dugu
(San Prudentzio kalea) 18:00etan.

LSB-USO
Siguenos en: