A25: Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria ez da gezurra

Tiempo de lectura aproximado: 5 minutos

Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria ez da gezurra, gaur egungo arazoa da, eta horretaz nekatuta gaude, eta urte askoan lotura asko eta urrats gutxi izan ditugu.

Nahiz eta emakumeen aurkako indarkeria egia den eta mundu mailan adostasuna lortu den, gaur egun ere ondorioak ukatzen ari dira. Ebidentziek diotenez, munduan emakume izate hutsagatik erailtzen dira emakumeak, feminizidioak halako eran eskalatu dira, non Nazio Batuek proportzio pandemikoko munduko tragediatzat jo baitute feminizidioa.

Orain arte, 52 emakume hil dituzte 2023an eta 1237an, 2003tik, orduan hasi baitziren mota horretako biktimak zenbatzen. Espainiako kasuan, Legeak bikotearen esparruan aurkezten den indarkeria bakarrik hartzen du genero-indarkeriatzat. Hala ere, badakigu genero-indarkeria askoz ere zabalagoa dela eta hainbat eremutan gertatzen dela. Erasotzailea ez da soilik lotura emozionala daukaguna; horregatik, ezinbestekoa iruditzen zaigu gaiari buruzko legeria berrikustea eta genero-indarkeria egiturazko fenomeno gisa onartzea.

Oroitzapen- eta errebindikazio-egun honen esparruan, aukera hau baliatzen dugu azpimarratzeko indarkeriak, egiturazko fenomeno gisa, modu bereizian eragiten diela emakumeei eta neskei, eta horietako bakoitzak kalteberatasun- eta diskriminazio-egoera desberdinei aurre egiten diela. LSB-USO sindikatua horren jakitun da, eta gaur berretsi egiten dugu kalteberatasun-baldintza handienak pairatzen dituzten emakumeen eskubideen alde borrokatzeko konpromisoa. Ez dugu atsedenik hartuko guztiok eskubide berberak izan arte, eta indarkeriarik gabeko bizitza bizi arte garatzen garen eremu guztietan, eta, gainera, gehien egokitzen zaigun bizi-proiektua aukeratu eta edozein karga eta judizio patriarkaletik libre egin arte.

Kanpaina honetan, azaroaren 25ean, gure inguruan opakotasun handiagoz dirauten indarkeria matxistetara bideratu nahi izan genuen geure burua, hala nola erakunde-indarkeriara, indarkeria obstetrikora eta indarkeria bikariora. Guztiek dute estatuko erakundeen konplizitatea, edo, kasurik okerrenean, zuzeneko ekoizpena. Emakumeok nekatuta gaude ez zaigulako sinisten, eta erakundeetatik ematen diren urratsak berandu eta gaizki iristen direlako.

Sindikatu gisa, gure erantzukizuna geure gain hartzen dugu, eta indarkeriarik gabeko mundu bat eraikitzeko lanean ari gara egunez egun; hala ere, ahalegin hori arduradun sozial, politiko eta instituzional guztiek eta gizarteak, oro har, partekatu behar dute. Horregatik, dei bat egiten dugu pertsona guztiok har dezagun gure gain emakumeen eta nesken aurkako indarkeria desagerrarazteko ardura. Dei horretan gizonak ere sartzen dira, eta arduraz jokatzeko eskatzen diegu. Badakigu guztiak ez direla erasotzaileak; hala ere, emakumeen eta nesken aurkako indarkeriaren konplize egiten dituzten itun patriarkal horiek mobilizatzea eta haustea behar dugu.

Horregatik:

 • LSB-USO sindikatuan genero-indarkeriari bere zentzu zabalean aurre egiteko konpromisoa eta erantzukizuna hartzen dugu, indarkeriarik gabeko lan-giroak eraikitzeko urrats sendoak emanez, horrek dakarren guztiarekin: indarkeria-ekintzarik ez onartzea, biktimen eskubideak sinestea eta bermatzea eta erantzuleak zigortzea.
 • Berdintasunean sinestea eta emakumeen eta nesken aurkako indarkeriari aurre egitea beharrezkoa da komunitatea eraikitzeko. Horretarako, indarkeriarik gabeko espazio seguruak sortu behar dira, eta, beraz, LSB-USO sindikatuan lanean jarraituko dugu gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna lor dezagun.
 • Agintariei exijitzea erakunde sindikalen erantzukizuna da; horregatik, emakumeentzako ahotsa goratzen eta bermeak eskatzen jarraituko dugu, emakumeen eta nesken aurkako indarkeriari aurre egiteko urrats argi eta sendoak eman daitezela exijituz.
 • Sentitzen dugu azaroaren 25a agendan urteko beste ekitaldi bat bezala sartu izana eta genero-indarkeriaren biktimak zenbatzea egunerokotasunaren parte izatea. Egun horren zentzua berreskuratzeko eta gizarte-oztopo horren zuzeneko eta zeharkako biktimak ez ahazteko eskatzen dugu, ez ditzagun erakundeen ahanzturan eta haien bizitza eta memorien duintasunagatik erortzen utzi, neurri sendoak eskatzen ditugu.
 • Desberdintasun politiko eta ideologikoak gainditzea ezinbestekoa da emakumeen eskubideak babesteko akordioak lortzeko, gogoan ditugun horiek ez baitira negoziagarriak, giza eskubideak baitira, eta, beraz, horiek bermatzeko bideak sortu behar ditugu.
 • Argi eta garbi adierazten dugu gure konpromisoa eta prestasuna helburu komun baten alde lan egiteko, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko, genero-rol eta -estereotipoekin amaitzeko eta emakumeei eta neskei indarkeriarik gabeko bizitza bermatzeko

A25: Emakumeen eta nesken aurkako indarkeria ez da gezurra

La violencia contra las mujeres y las niñas no es una mentira

La violencia contra las mujeres y las niñas no es una mentira, es un problema presente del que estamos cansadas y por muchos años hemos tenido muchos lazos y pocos pasos.

A pesar de que la violencia contra las mujeres es un hecho cierto y se ha logrado establecer un consenso a nivel mundial, aún a día de hoy se siguen negando sus efectos. Las evidencias nos dicen que en el mundo se asesinan mujeres por el simple hecho de ser mujeres, los feminicidios han escalado de tal manera que las Naciones Unidas han calificado al feminicidio como una tragedia mundial de proporciones pandémicas.

En España, hasta la fecha han sido asesinadas 52 mujeres en 2023 y 1237 desde 2003, fecha en que comenzaron a contabilizarse este tipo de víctimas. En el caso español, la Ley solo contempla como violencia de género la violencia que se presenta en el ámbito de la pareja. Sin embargo, sabemos que la violencia de género es mucho más amplia y se produce en distintos ámbitos, la persona agresora no solamente es aquel con el que tenemos una vinculación emocional, por lo que consideramos imprescindible revisar la legislación en la materia y lograr que la violencia de género se reconozca como lo que es, un fenómeno estructural.

En el marco de este día de conmemoración y reivindicación aprovechamos la oportunidad para resaltar que la violencia como fenómeno estructural, afecta a las mujeres y a las niñas de manera diferenciada, de tal suerte que cada una de ellas enfrenta diferentes situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Desde la USO somos conscientes de ello y el día de hoy refrendamos el compromiso de luchar por los derechos de las mujeres que sufren mayores condiciones de vulnerabilidad, no descansaremos hasta que todas disfrutemos de los mismos derechos y vivamos una vida libre de violencia en todos los ámbitos en los que nos desarrollemos y que además podamos elegir el proyecto de vida que más nos acomode y lo hagamos libres de cualquier carga y juicio patriarcal.

Durante esta campaña, en el marco del 25N, quisimos enfocarnos en diferentes violencias machistas que permanecen en nuestro entorno con mayor opacidad como la violencia institucional, la violencia obstétrica y la violencia vicaria, las cuales tienen en común la complicidad de las instituciones estatales o en el peor de los casos su producción directa. Las mujeres estamos cansadas de que no se nos crea y de que los pasos que se dan desde el ámbito institucional lleguen tarde y mal.

Como sindicato asumimos nuestra responsabilidad y estamos trabajando día tras día por construir un mundo libre de violencia, sin embargo, requerimos que este esfuerzo sea compartido por la totalidad de actores sociales, políticos, institucionales y por la sociedad en general. Es por eso que hacemos un llamado a que todas las personas asumamos la responsabilidad que nos corresponde en la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. En este llamado están incluidos los hombres también, a quienes les pedimos que actúen responsablemente, sabemos que no todos son agresores, sin embargo, necesitamos que se movilicen y rompan esos pactos patriarcales que les hacen cómplices de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Por todo ello:

 • La USO asume el compromiso y la responsabilidad de combatir a la violencia de género en su más amplio sentido, dando pasos firmes para lograr construir ambientes laborales libres de violencia, con todo lo que ello implica: No tolerar ningun acto de violencia, creer y garantizar los derechos de las víctimas y sancionar a los responsables.
 • Creer en la igualdad y combatir a la violencia contra las mujeres y las niñas, exige trabajar en construcción de comunidad, lo cual se traduce en crear espacios seguros y libres de violencia, por lo que la USO congruente con su mandato seguirá trabajando para que alcancemos la igualdad real entre hombres y mujeres.
 • Exigir a las autoridades es una responsabilidad de las organizaciones sindicales, por ello, seguiremos alzando la voz y demandando garantías para las mujeres, exigiendo que se den pasos claros y contundentes para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas.
 • Lamentamos que el 25N se haya añadido a la agenda como un acto más en el año y que contabilizar víctimas de la violencia de género sea parte de la cotidianeidad, exhortamos a recobrar el sentido de esta fecha y a no olvidar a las víctimas directas e indirectas de este lastre social, no dejemos que caigan en el olvido institucional y por dignidad a sus vidas y sus memorias exigimos medidas contundentes.
 • Superar las diferencias políticas e ideológicas es imprescindible para lograr acuerdos para la protección de los derechos de las mujeres, mismos que recordamos no son susceptibles de negociación, ya que se trata de derechos humanos, por ende debemos tender puentes para garantizarlos.
 • Manifestamos abiertamente nuestro compromiso y disposición para trabajar por un fin común, eliminar la violencia contra las mujeres, terminar con los roles y estereotipos de género y garantizar a las mujeres y las niñas una vida libre de violencia.

ADJUNTOS:
Cartel 25N/2023 castellano.
Cartel 25N/2023 euskera.
Cartel 25N/2023 versión PDF.
Manifiesto general.

LSB-USO
Siguenos en: