Abenduak 3: Euskararen Nazioarteko Eguna

Tiempo de lectura aproximado: 3 minutos

Urtero bezala, euskararen nazioarteko eguna ospatuko dugu igande honetan, bere normalizaziotik 41 urte betetzen direla kontuan hartuta.

Euskararen Nazioarteko Eguna, Eusko Jaurlaritzak eta Euskaltzaindiak 1995ean instituzionalizatua, urtero ospatzen dugu abenduaren 3an. Ospakizun hori dela eta, hainbat elkartek, erakunde publikok eta partikularrek jarduera ugari antolatzen dituzte (mahai-inguruak, erakusketak, tailerrak, azokak, aurkezpenak eta mota guztietako ikuskizunak) Euskal Herriko txoko askotan, euskarari babesa eta omenaldia emateko.

Baina Euskararen Egunaren aldeko lehen aldarrikapenak aspaldikoak dira: poesiari buruzko topaketak, bertsoak, etab., Eusko Ikaskuntzak antolatuak, Euskaltzaleak Bazkunaren laguntzarekin, Errepublika garaian. Aipatzekoa da, halaber, Gerra Zibilean Euskaltzaleen Biltzarraren menpean Iparraldera ihes egin zutenek egindako lana. Garai hartakoa (1949) da, hain zuzen ere, Eusko Ikaskuntzak antolatutako Euskararen Lehen Eguna.

Ildo beretik, 2010ean Eusko Legebiltzarrak honako adierazpen instituzional hau onartu zuen: “Euskara euskal gizartearen ondarea da, ezinbesteko osagaia bere historian eta kulturan. Baina munduko gainerako hizkuntzak bezala, eleaniztasuna ikur duen ororen ondarea da. Hizkuntzen aniztasuna babestu nahi bada, euskara zaindu eta sustatu behar da “.

Aurrerago honela zioen: “Euskarak oso ibilbide luzea du, baina oso gutxi dakigu bere hastapenei buruz. Hizkuntza modernoa, egungoa eta eguneratua da, gizarteak erabiltzen jarraitu nahi duena eta arlo guztietan gero eta errekonozimendu handiagoa lortzen ari dena. Euskararen aldeko funtsezko akordioa 1982ko Normalizazio Legean jaso zen, eta gaur egun akordio berritua lortzeko ahaleginak egin dira. Urte batzuk igaro dira, agian ez oso luzea, baina Euskal Autonomia Erkidegoan euskararen ezagutzak eta erabilerak aurrera egin dute, modu sendo eta ikusgarrian “. Testua honela amaitzen zen: “Euskararen Nazioarteko Egunaren ospakizunarekin euskararen orainari eta etorkizunari leiho bat ireki nahi diogu, eleaniztasunak gure bizikidetza demokratikoan eta gizarte-kohesioan eragin mesedegarria izan dezakeela sinetsita”.

3 de diciembre: Día Internacional del Euskera

Como cada 3 de diciembre, celebramos este domingo el día internacional del euskera, teniendo en cuenta que se cumplen 41 años desde su normalización.

El Día Internacional del Euskera, institucionalizado por el Gobierno Vasco y la Real Academia de la Lengua Vasca en 1995, lo celebramos anualmente el 3 de diciembre. Con motivo de dicha celebración, diversas asociaciones, entidades públicas y particulares organizan numerosas actividades (mesas redondas, exposiciones, talleres, ferias, presentaciones y todo tipo de espectáculos) ese día señalado en muchos de los rincones del País Vasco, para apoyar y homenajear el euskera.

Pero las primeras reivindicaciones a favor del Día del Euskera datan de hace mucho: encuentros sobre poesía, versos, etc. organizados por Eusko Ikaskuntza, con la ayuda de Euskaltzaleak Bazkuna, durante la República. También es digno de mención el trabajo hecho por quienes huyeron a Iparralde durante la Guerra Civil bajo el manto de Euskaltzaleen Biltzarra. De aquella época (1949) data, precisamente, el primer Día del Euskera organizado por Eusko Ikaskuntza.

En la misma línea, en 2010 el Parlamento Vasco aprobó la siguiente declaración institucional: “El euskera es patrimonio de la sociedad vasca, un componente imprescindible en su historia y en su cultura. Pero al igual que el resto de idiomas del mundo es patrimonio de todo aquel que tiene como seña el multilingüismo. Si se quiere proteger la diversidad de las lenguas, es necesario cuidar y promover el euskera”.

Más adelante decía así: “El euskera tiene un recorrido muy largo, pero sabemos muy poco sobre sus inicios. Es una lengua moderna, actual y actualizada, que la sociedad quiere seguir utilizando y que está obteniendo un reconocimiento creciente en todos los ámbitos. Desde el acuerdo fundamental por el euskera, plasmado en la Ley de Normalización de 1982, hasta los intentos actuales de un acuerdo renovado, han transcurrido algunos años, un período de tiempo tal vez no muy extenso, pero en el que el conocimiento y el uso del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca han avanzado de manera firme y espectacular”. El texto finalizaba así: “Con la celebración del Día Internacional del Euskera queremos abrir de par en par una ventana al presente y al futuro del euskera, convencidos de que el plurilingüismo puede ejercer una influencia favorable en nuestra convivencia democrática y cohesión social”.

LSB-USO
Siguenos en: