LSB-USO ante la convocatoria de huelga de Diciembre de 2023

Tiempo de lectura aproximado: 4 minutos

Ante la convocatoria de huelga de cinco jornadas para diciembre en la Enseñanza Concertada de Iniciativa Social (Kristau Eskola y AICE) de la CAPV, realizada por cinco sindicatos, queremos manifestar lo siguiente:

• Queremos recoger de parte de muchos/as compañeros/as y expresar nuestro hartazgo ante la incapacidad negociadora de las partes, tanto de las patronales, como de la sindical: nos parece incomprensible que las patronales no convoquen la mesa en nueve meses, y cuando lo hacen, se presenten con algunas generalidades que cuentan en la nota de prensa sobre la dificultad del momento actual, y sin ninguna concreción.

Y nos parece una vez más errónea la táctica sindical del conflicto y la tensión permanente, convocando una huelga tras otra sólo en la concertada religiosa, con algunas exigencias que no solucionan los verdaderos problemas de fondo que tenemos.

LSB-USO ha solicitado en varias ocasiones su presencia en la mesa de negociación como oyente y seguimos sin recibir respuesta por parte de los sindicatos.

• Compartimos la mayoría de las propuestas de los sindicatos de la mesa (subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más precarizados y para mantener los puestos de trabajo). Sin embargo, algunas de ellas son un parche ante una situación que se va agravando, sin que se ponga ninguna solución. La caída de la natalidad, la arbitrariedad en el reparto de los nuevos alumnos/as en Infantil con el nuevo Decreto de Matriculación de Gobierno Vasco, el hecho de no tomar ninguna medida real de reducción de número de alumnos por aula va generando el cierre o la pérdida de concierto de cada vez más aulas, y la pérdida de empleo de más compañeros/as y, lejos de solucionarlo, cada vez las medidas son más preocupantes.

• Desde LSB-USO reivindicamos mantener los puestos de trabajo independientemente de la disminución de matrícula y de la ratio provocada por el descenso de la natalidad. Abogamos por que sindicatos y patronal vayan juntos con esta petición ante el Gobierno Vasco. Vemos tan preocupante o más que la pérdida de poder adquisitivo, la amenaza continua de pérdida de puestos de trabajo, para los que la actual mesa de recolocación sólo es un parche.

• Nuestro sindicato es independiente de cualquier ideología política, y por ello centramos el conflicto en el asunto laboral. Nos parece una tremenda irresponsabilidad convocar una semana entera de huelga en fechas de puertas abiertas, cuando tratamos de captar nuevos alumnos/as que garanticen los puestos de trabajo.

• Ante la gravedad de la actual situación, creemos que las partes negociadoras no están a la altura de lo que la realidad demanda. Les emplazamos a dar información veraz y creíble de la complejidad de la situación, a tratarnos como adultos y a negociar sin descanso hasta alcanzar un nuevo convenio.

• Consideramos que en la resolución de los conflictos laborales, las huelgas son la última opción. Vista la situación actual, respetamos la libertad de los/as trabajadores/as para secundar o no la huelga, y os invitamos a CONCENTRARNOS el jueves, 14 de diciembre, a las 18:30 h, frente a la Delegación de Educación (calle San Prudencio), para reclamar el diálogo, los acuerdos de mejora y la consecución de la firma del convenio.

• Continuaremos nuestra labor diaria en los centros buscando la mejora de las condiciones laborales de nuestros/as compañeros/as desde los detalles diarios, pero también es fundamental mejorar las condiciones del convenio.

LSB-USO ante la convocatoria de huelga de Diciembre de 2023

EAEko Gizarte Ekimeneko Itunpeko Irakaskuntzan (Kristau Eskola eta AICE) abendurako bost eguneko greba-deialdia egin dute bost sindikatuk. Horren aurrean, honako hau adierazi nahi dugu:

• Lankide askoren partetik jaso eta adierazi nahi dugu oso nekatuta gaudela alderdien, patronalen zein sindikatuen, negoziazio-ezintasunaren aurrean: ulertezina iruditzen zaigu patronalek bederatzi hilabeteren buruan mahaira ez deitzea, eta, deitzen dutenean, egungo egoeraren zailtasunari buruz prentsa-oharrean jasotzen dituzten zenbait orokortasunekin aurkeztea, inolako zehaztasunik gabe.

Eta beste behin ere okerra iruditzen zaigu gatazkaren taktika sindikala eta etengabeko tentsioa, itunpeko erlijiosoan greba deialdiak behin eta berriro egiten, ditugun sakoneko benetako arazoak konpontzen ez dituzten eskakizun batzuekin.

LSB-USOk behin baino gehiagotan eskatu du negoziazio-mahaian entzule gisa egotea, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso sindikatuen aldetik.

• Bat gatoz mahaiko sindikatuen proposamen gehienekin (KPIa bermatzen duten soldata-igoerak, lan-kargak arintzeko neurriak, hobekuntzak sektore prekarizatuenentzat eta lanpostuei eusteko). Hala ere, horietako batzuk partxe bat dira larriagotzen ari den egoera baten aurrean, inolako konponbiderik jarri gabe. Jaiotza-tasaren beherakadak, Haur Hezkuntzako ikasle berrien banaketaren arbitrariotasunak Eusko Jaurlaritzaren Matrikulazio Dekretu berriarekin, ikasgela bakoitzeko ikasle-kopurua murrizteko benetako neurririk ez hartzeak gero eta ikasgela gehiago ixtea edo ituna galtzea eragiten du, eta gero eta ikaskide gehiagok lana galtzea eta, konpondu beharrean, gero eta neurri kezkagarriagoak hartzea.

• LSB-USOtik lanpostuak mantentzea aldarrikatzen dugu, matrikula eta jaiotza-tasaren jaitsierak eragindako ratioa edozein izanda ere. Sindikatuak eta patronala Eusko Jaurlaritzaren aurrean eskaera horrekin batera joatearen alde gaude. Erosteko ahalmenaren galera bezain kezkagarri edo are kezkagarriago ikusten dugu lanpostuak galtzeko etengabeko mehatxua, egungo birkokatzeko mahaia adabaki bat besterik ez baita.

• Gure sindikatua independentea da edozein ideologia politikotatik, eta, horregatik, lan-auzira bideratzen dugu gatazka. Ate irekien egunetan aste osoko greba deitzea arduragabekeria izugarria iruditzen zaigu, lanpostuak bermatuko dituzten ikasle berriak erakartzen saiatzen garenean.

• Egungo egoeraren larritasunaren aurrean, uste dugu alderdi negoziatzaileak ez daudela errealitateak eskatzen duen mailan. Egoeraren konplexutasunari buruzko informazio egiazkoa eta sinesgarria emateko eskatzen dizuegu, heldu gisa tratatzeko eta atsedenik gabe negoziatzeko hitzarmen berri bat lortu arte.

• Gure ustez, lan-gatazkak konpontzeko azken aukera grebak dira. Egungo egoera ikusita, langileek grebarekin bat egin edo ez erabakitzeko duten askatasuna errespetatzen dugu, KONTZENTRATZERA gonbidatzen zaituztegu, ostegunean, abenduaren 14an, 18: 30ean, Hezkuntza Ordezkaritzaren aurrean (San Prudentzio kalea), elkarrizketa, hobekuntza-akordioak eta hitzarmenaren sinadura eskatzeko.

• Gure eguneroko lanarekin jarraituko dugu ikastetxeetan, gure lankideen lan-baldintzak eguneroko xehetasunetatik hobetzeko, baina, era berean, funtsezkoa da hitzarmenaren baldintzak hobetzea.

LSB-USO ante la convocatoria de huelga de Diciembre de 2023

LSB-USO
Siguenos en: